САЙТ ВИДАЛЕНО
Паспорт

дозвільного ЦЕНТРУ

Томашпільського  району Вінницької області

1. Загальні дані.

1.1. Дата створення

06 лютого 2006 року

1.2.  Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення Дозвільного центру

розпорядження  голови  районної  державної  адміністрації  від  06.02.2006 р. №48 «Про  створення  єдиного  дозвільного  офісу»

1.3. Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про затвердження порядку взаємодії представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні

розпорядження  голови  районної  державної  адміністрації  від  06.02.2006 р. №48 «Про  створення  єдиного  дозвільного  офісу»

1.4. Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про затвердження порядку взаємодії місцевого дозвільного органу, адміністратора, суб’єкта господарювання та територіального органу спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності

розпорядження  голови  районної  державної  адміністрації  від  06.02.2006 р. №48 «Про  створення  єдиного  дозвільного  офісу»

1.5. Місцезнаходження

смт. Томашпіль

1.6. Поштова адреса

Вінницька обл. Томашпільський район. смт. Томашпіль, пл. Ленінського комсомолу, 4

1.7. Телефон, факс, електронна пошта

zagviddil@ukrpost.ua

1.8. Прізвище, ім’я, по батькові державного адміністратора

Баранецький  Олександр  Миколайович

1.9. Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про призначення (покладання обов’язків) адміністратора

розпорядження  голови  районної  державної  адміністрації  від 20.03.2008 року № 24К

1.10.      Адреса Веб-сторінки у мережі Інтернет               

 

1.11.      Розклад роботи

Прийом та видача документів понеділок – п’ятниця

з  8:00  до  17:00  обідня  перерва  з  12:00  до  13:00

1.12.      Прізвище, ім’я, по батькові, посада та контактний телефон особи, яка відповідає за роботу Дозвільного центру, та керівника відповідної РДА / МВК, що відповідає за діяльність Дозвільного центру

Загроцький Михайло Йосипович – перший заступник голови  районної  державної адміністрації

тел. 8(04348)2-13-65

1.13.      Кількість населення територіально -

адміністративної одиниці, в         якій cтворено     Дозвільний Центр

 

                       35248 чол.

1.14.      Кількість юридичних та фізичних осіб-підприємців, що знаходяться на обліку у відповідній територіально-адміністративній одиниці, в якій створено Дозвільний Центр

фізичних осіб-підприємців – 1360

юридичних осіб-підприємців - 316

2. Матеріально-технічна база.

2.1.            Наявність приміщення:  окреме, орендоване, інше

10 м²

2.2.            Кількість кімнат

1

2.3.            Кількість робочих місць, відповідно облаштованих

1

2.4.            Наявність інформаційних стендів        (відповідність їх змісту вимогам Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності")

так

2.5.            Наявність оргтехніки:

2.5.1.     персональний комп’ютер (шт.)

2.5.2.     копіювальний апарат (шт.)

2.5.3.     принтер (шт.)

2.5.4.     сканер (шт.)

2.5.5.     телефонний апарат (шт.)

2.5.6.     телефон-факс (шт.)

 

 

комп’ютер – 1

 

копіювальний апарат – немає

 

принтер – 1

 

сканер – немає

 

телефон – немає

телефон-факс - немає

2.6.            Забезпеченість доступу в мережу Інтернет та до Інтернет - ресурсів з законодавчою базою України

забезпечено

2.7.            Наявність журналу обліку, в якому адміністратор реєструє заяви та відповідні документи, що подаються суб’єктами господарювання для отримання документів дозвільного характеру

Журнал обліку  згідно встановленої форми

 

 

 

 

 

 

3. Перелік місцевих дозвільних органів, які беруть участь у роботі Дозвільного Центру:

3.1. Загальна чисельність учасників, з них:

7

3.1.1. Структурні підрозділи райдержадміністрації (міськвиконкому), їх назви

Дозвільний  центр районної державної адміністрації

3.1.2. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади, представники яких беруть участь у роботі Центру

1. Томашпільська санітарно-епідеміологічна станція.

2. Служба державного пожежного нагляду Томашпільського району.

3. районна  лікарня  ветеринарної  медицини.

4. відділ  містобудування  та  архітектури районної державної адміністрації.

5. відділ  інспекції  Державного  архітектурно-будівельного  контролю.

6. відділ  Держкомзему.

7. Томашпільська  селищна  рада.

8. ВДАІ Томашпільського РВ УМВС України у Вінницькій області.

9. Державна інспекція з карантину рослин по Вінницькій області.

3.1.3. Інших учасників

 

4. Матеріально-фінансове забезпечення

4.1. Джерела та обсяги фінансування діяльності Дозвільного центру (державні, залучені), грн.:

-----------

4.1.1. Загальна сума фінансування, яка виділена з державного (місцевого) бюджету на поточний рік, грн.

------------

 

4.1.2. Технічна допомога (назва організації, що надала технічну допомогу, склад технічної допомоги)

-------------


 

Державний адміністратор

апарату районної  державної адміністрації                   О. БАРАНЕЦЬКИЙ 

 

01.12.2012 рік.